• E-mail kontakt

Cenník

 

Cenník vodičských kurzov (školné)

skupina VO vek

základný /

rožširujúci kurz

individuálny

kurz

AM,A1,A2,A od 15 rokov od 300,- € dohodou
B  17 rokov od 550,-€ dohodou
B+T  17 rokov od 950,-€ dohodou
T 17 rokov od 420,- € dohodou
C  21 rokov od 910,-€ dohodou
RC1/C  21 rokov od 585,-€ dohodou
CE  21 rokov od 400,- € dohodou
RC/D  24 rokov od 700,-€ dohodou
RC/D,CE  24 rokov od 1100,-€ dohodou
RB/D (bez C)  24 rokov od 1350,-€ dohodou
RB/C+D  24 rokov od 1610,- € dohodou
BE  18 rokov od 275,-€ dohodou
B 96  18 rokov dohodou dohodou
osobitný výcvik A2,A 18,20 dohodou dohodou

Cenník kurzov na získanie kvalifikačnej karty (školné)

   

Pravidelný výcvik   od 180,- dohodou
Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie   od 700,- dohodou
Rozdielový kurz   od 200,- dohodou
       
Školenia vodičov- zdokonaľovanie odbornej spôsobilosti vodiča 
Doškolovacie kurzy
Preskúšanie odbornej spôsobilosti
       
ceny sú bez správnych poplatkov (kolkov) a kurzu prvej pomoci